۲۳ خرداد ۱۳۹۸
خرداد ۲۳, ۱۳۹۸

الگوهای ریزش مو در زنان

0 دیدگاه

الگوهای ریزش مو در زنان

آلوپسی آنردوژنتیک شایع‌ترین نوع ریزش مو در خانم‌ها محسوب می‌شود. الگوی ریزش موی زنان بیشتر از نوع لودویگ Ludwig و الگوی مردان بیشتر از نوع نوروود Norwood است. در الگوی لودویگ موهای خط مو نمی‌ریزد بلکه ریزش مو از مرکز سر شروع می‌شود و از جلو به عقب پیشروی می‌کند.( کاشت مو کرج )
در الگوهای لودویگ I و II می‌توان با کاشت مو تراکم موهای سر را با موفقیت افزایش داد. از آن‌جا که نحوه آرایش موهای سر در خانم‌ها بسیار متنوع است، با کاشت هنرمندانه گرافت‌های جدید پوششی عالی روی سر ایجاد می‌شود.
گاهی ممکن است الگوی طاسی سر خانم‌ها به سیستم نوروود شباهت داشته باشد. در این حالت موهای نواحی پیشانی-گیجگاهی مانند طاسی مردانه به سمت عقب پس روی می‌کند.
در هر صورت پیش از کاشت مو در خانم‌ها باید کلیه بیماری‌های زمینه‌ای بررسی و نواحی دهنده و گیرنده از نظر وجود موهای نازک و کرکی به دقت معاینه شود. اگر شواهدی از ریزش موی پراکنده و منتشر در کل سر وجود داشته باشد بیمار نامزد مناسبی برای کاشت مو محسوب نمی‌شود.
در حقیقت ریزش مو در زنان بر دو نوع است: ریزش موی پراکنده با طرح مشخص (DPA) و بدون طرح مشخص (DUPA). این دو حالت هر دو زیرگروه آلوپسی آندرورژنتیک بوده و ممکن است در مردان نیز دیده شوند. تفاوت این دو اهمیت زیادی در جراحی کاشت مو دارد.
ریزش موی پراکنده با طرح مشخص (DPA) کاملا شبیه الگوی طاسی نوروود در مردان است. با این تفاوت که نواحی مبتلا کم پشت هستند ولی طاس نمی‌شوند. در این حالت چون موهای ناحیه دهنده نمی‌ریزد بیمار می‌تواند کاندیدای کاشت مو محسوب شود. در ریزش موی پراکنده بدون طرح مشخص (DUPA) موهای کل سر از جمله ناحیه دهنده می‌ریزد در نتیجه نمی‌توان از موهای ناحیه دهنده برای کاشت استفاده کرد.
در چنین شرایطی باید با بیمار درباره استفاده از کلاه گیس، تغییر نحوه آرایش موهای سر و روش‌های غیر جراحی مخفی کننده طاسی سر مشاوره کرد. کاشت مو با استفاده از موهای ناپایدار ناحیه دهنده هر چند که به اصرار بیمار انجام شده باشد طبابت شرافت‌مندانه‌ای نیست.