25 آوریل 2021
آوریل 25, 2021

عمل بینی فانتزی

0 دیدگاه

عمل بینی فانتزی

در حال حاضر ، تبلیغات گسترده در رسانه های غربی و فضای مجازی ؛ سبب ترغیب خیل کثیری از افراد بخصوص خانم های جوان ، به عمل بینی فانتزی شده است.

( عمل بینی اصفهان )

در عمده موارد ، زیباجویان محترم به دلیل عدم آگاهی کافی و شناخت دقیق از فرم بینی فانتزی و تنها به دنبال مدگرایی و پیروی از این تبلیغات کاذب ؛ خواهان یک بینی بسیار ظریف و کوچک هستند و متاسفانه برخی از این افراد ، با وجود راهنمایی های جراح بینی ؛ باز هم بر انجام این عمل جراحی اصرار می ورزند.

عمل بینی فانتزی

عمل بینی فانتزی

عمل بینی فانتزی در چه صورتی مجاز است؟

به طور کلی مقصود از یک بینی ایده آل و خوش فرم ، بینی ای می باشد که معیارهای زیبایی شناختی در آن صدق کرده و در عین حال با سایر اعضای چهره ، هماهنگ بوده و تناسبات و هارمونی چهره را بر هم نریزد.

از این رو از منظر علم زیبایی شناسی ، کوچک کردن بینی با محدودیت هایی مواجه است و تنها در صورتی می توان نسبت به عمل بینی فانتزی اقدام نمود که اعضای دیگر صورت نیز با ویژگی های این مدل از بینی ، تناسب داشته و همچنین بینی فرد نیز به لحاظ ساختاری ( استحکام غضروف و ضخامت پوست ) ، سبب محدودیت در انجام این جراحی نگردد.

توجه : عمل بینی به اصطلاح فانتزی ، در افرادی که شرایط فوق الذکر در آن ها صدق نکند ؛ هرگز گزینه مناسبی نخواهد بود و انجام آن در این افراد ، نه تنها از بُعد زیبایی شناسی موجب بروز مشکلاتی ؛ نظیر دفرمیتی های ثانویه بینی در آینده خواهد شد ؛ بلکه از لحاظ عملکردی نیز به مشکلات مختلفی ؛ از جمله اختلالات تنفسی خواهد انجامید.

از این رو عمل بینی فانتزی در این دسته از افراد ، می تواند انجام جراحی های پیچیده تری را ضروری سازد و آن ها را با خسارات متعدد روحی و مالی مواجه سازد.