نوزده ایده جهانى براى مجذوب كردن همسرمان

تحكیم بنیان خانواده یكی از معضلات انسان امروز است. این ۱۹ راه حل از یكى از سایت هاى معتبر گرفته شده و كمك شایانى است به خانم ها براى حفظ بنیان خانواده و دلبسته تر كردن شوهران به زندگى مشترك

۱٫همسرتان را عوض نكنید خودتان را عوض كنید.

۲٫ همیشه درون خود را باز بینی كن و در این بازنگری‌ها منصف باش.

۳٫ كنترل زندگى خود را به دست بگیر و هیچ گاه نسخه‌های درمانى دیگران را در زندگى پیاده نكن .

۴٫ هم به خوبی‌هایش فكر كن هم به بدی‌ها. هنگام بحث هردو را مد نظر داشته باش.

۵٫ خود روانپزشك خویشتن باش ، با جملات نیرو بخش و درمان گر بعد از هر دلخوری به خود نیرویی تازه ببخش و بدان كه این نیز بگذرد.

۶٫ كمتر صحبت كن وبیشتر عمل. هنگام ناراحتی زیاد سخن نگویید ، عمل كنید( عمل شما سكوت و چهره شماست) چرا كه به هنگام ناراحتی تعدال روحی بر هم میخورد و مسائلی گفته میشود كه گاه مشكل را پیچیده تر میكند.

۷٫ عیب‌های همسرت را دوست داشته باش.

۸٫ مردها همه یكسانند این یك روال جهانى است.

۹٫مسائل كوچك را نادیده بگیر.

۱۰٫مقایسه نكنید.هیچگاه همسرت را با دیگری مقایسه نكن چرا كه مردها در عین یكسان بودن هركدام دنیایی خاص دارند.

۱۱٫سعی كن اختلاف سلیقه‌هایتان به نزاع نیانجامد . این را بدان كه تفاوت‌ها شكاف بوجود نمی آورد عدم تفاهم است كه شكاف‌ها را بیشتر میكند. تفاوت در اصل بسیار سازنده است اگر از آن برای تعالى استفاده كنید.

۱۲٫ وقت آزاد خود را تنظیم كنید.این كار را برای همه اعضاء خانواده انجام دهید و وقتى را هم به پدر بزرگها و مادربزرگها اختصاص دهید با این كار برای خود و والدینتان ارزش قائل‌ می‌شوید.

۱۳٫ سعی نكن برای همه رفتارهای همسرت دلیل بیابی . چرا كه خواستگاه و پرورش گاه هر كدام از ما برایمان رفتار‌هایی را نهادینه میكند .با تلاش و صبر آن دسته از رفتار هاى نادرست را كه نهادینه شده از وجود هم محو كنید.

۱۴٫عشق پایدار نیازمند احترام و بازگشت بعد از هر دلخوری است.

۱۵٫ قرار‌های دو نفره را فراموش نكنید. مانند اوائل ازدواج برای او نامه‌های عاشقانه و كوتاه بنویسید و یا با او دریك جای خاطره انگیز قرار بگذارید.

۱۶٫ با همسرت مثل یك دوست باش و مشكلات خود را همانند یك دوست با او حل كن.

۱۷٫ با عشق همسرت را رام خود كن.

۱۸٫ جذابیت خود را همیشه حفظ كنید حتى اگر چندین سال از ازدواجتان مى گذرد.

۱۹٫ بعضی مواقع با قواعد همسرت در زندگى بازی كن. این نوعی احترام به افكار و منش اوست او قدر این كار را خواهد دانست.