12 آوریل 2021
آوریل 12, 2021

چند نکته برای غلبه بر خشم

0 دیدگاه

چند نکته برای غلبه بر خشم

۱-خود را دوست داشته باشید تا هرگز گرفتار خشم‌های مخرب نخواهید شد.
۲ – خود را از شر توقعاتی كه از دیگران دارید نجات دهید.


۳ – رفتارهای خشم برانگیز را بررسی كنید و راهی صحیح برای ابراز احساسات خود بیابید.
۴ – در هنگام عصبانیت سعی كنید پیش كسی بروید كه برای او احترام خاصی قایل هستید و او را دوست دارید.
۵ – لحظات عصبانیت خود را با قید زمان و مكان و واقعه‌ای كه باعث عصبانیت شما شده یادداشت كنید.
۶ – از شخصی كه دوستش دارید بخواهید تا هنگام عصبانیت‌، به شما با گفتار یا اشاره‌های توافق شده‌، هشدار دهد.
۷ – پس از بروز خشم اعلام كنید كه خطا كرده‌اید.
۸ – یاد بگیرید كه اگر چیزی را دوست ندارید. اما از آن عصبانی هم نشوید.
۹ – یاد بگیرید كه هر كس حق دارد چیزی باشد كه خودش انتخاب كرده‌.
۱۰ – ادای عصبانیت را در آورید.
۱۱ – عصبانیت خود را به تعویق اندازید.
۱۲ – در لحظه خشم‌، از افكار خود آگاهی پیدا كنید.
۱۳ – شوخ طبعی را در خود پرورش دهید.
۱۴ – زمان حال خود را با خشم و عصبانیت به هدر ندهید.
۱۵ – زندگی را سخت نگیرید.
۱۶ – خود را ارزشمند بدانید و اجازه ندهید دیگران اختیار شما را در دست بگیرند.
۱۷ – یاد بگیرید تا اعمال و عقاید دیگران شما را پریشان و آشفته نسازد.
۱۸ – به خاطر داشته باشید كه دیگران حق دارند با آن چه دلخواه شماست همراه نباشند.
۱۹ – به یاد داشته باشید كه دیگران نمی‌توانند همیشه به میل شما رفتار كنند.
۲۰ – اگر فكر می‌كنید كه با بلندتر كردن صدایتان طرف مقابل ساكت می‌شود. بیاموزید تا احساس خود را به او نشان دهید، اما كاری نكنید كه عصبانی شود.
۲۱ – یاد بگیرید كه در برابر یأس و ناكامی به شكل تازه‌ای از خود واكنش نشان دهید.
۲۲ – خشم خود را به نحوی كه آثار مخرب نداشته باشد، ابراز كنید.
۲۳ – بیاموزید كه دنیا هرگز آن طور كه شما می‌خواهید، نخواهد بود.