12 آوریل 2021
آوریل 12, 2021

گفتگو کلید زندگی موفق

0 دیدگاه

گفتگو کلید زندگی موفق

یک رابطه موفق زناشویی نه تنها به چگونگی تقسیم‌‌کارهای خانه بین یک زوج، بلکه به چگونگی بیان سپاس‌گذاری‌شان از یکدیگر بستگی دارد. یک رابطه موفق زناشویی نه تنها به چگونگی تقسیم‌‌کارهای خانه بین یک زوج، بلکه به چگونگی بیان سپاس‌گذاری‌شان از یکدیگر بستگی دارد.


به گزارش لایوساینس یک بررسی جدید نشان می‌دهد که چرا یکی از زوجین اغلب درگیر کارهای خانه است، در حالیکه دیگری به خالی‌کردن سطل زباله یا شستن رخت‌ها بی‌اعتنا است. پژوهشگران می‌گویند شگرد ایجاد هماهنگی می‌تواند تنها یک “متشکرم” ساده باشد.

بنجامین کالدول از دانشگاه بین‌المللی آلیانس در کالیفرنیا در این مورد می‌گوید: “تقسیم کار در خانه احتمالا یکی از رایج‌ترین علل تعارض بین زن و شوهرهاست.”

در “بررسی ارزش‌های جهانی” ۲۰۰۷ بوسیله مرکز پژوهشی پیو اشتراک در کارهای خانه پس از وفاداری و رابطه جنسی در ردیف سوم فهرست عوامل موفقیت ازدواج قرار گرفت.

به گفته دانشمندان حتی تخمین‌های محافظه‌کارانه نشان می‌دهد که زنان حدود دو سوم کارهای خانه را انجام می‌دهند.

اما تحقیقی که اخیرا در دانشکده ارتباطات انسانی هیو داونز در دانشگاه ایالتی آریزونا انجام شد، نشان می‌‌‌دهد که زنان و مردان در این مورد نظرات متفاوتی دارند.

هنگامی از آزمودنی‌ها اعم از مجرد و متاهل در مورد انجام کارهای خانه در زمان کودکی سوال شد، زنان به یاد می‌آوردند که نسبت به برادرانشان کارهای خانه بیشتری انجام می‌دادند، در حالیکه مردها می‌گفتند کارها به یکسان تقسیم می‌شد.

چند تحقیق قبلی هم نشان داده بود آنچه را که مردان برابری در مورد انجام کارهای خانه می‌دانند اصلا برابری نیست. به گفته کالدول “حتی در زوج‌هایی که می‌پذیرند که کارهای خانه را یکسان تقسیم کرده‌اند، زنها معمولا بیش از مردان کار می‌کنند.”

آزمودنی‌ها در این تحقیق هم بدون استثنا بیان کردند که مادرانشان حتی هنگامی که کار تمام وقت بیرون داشتند، همه کارهای خانه را انجام می‌دادند و پدرها تنها کار بیرون خانه انجام می‌دادند.

اینکه یکی از زوجین یا دیگری یک کار خانه را انجام می‌دهد تا حدی به آستانه درک فرد از آشفتگی بستگی دارد.

ممکن است زن به محض آنکه آشغال‌ها به لبه سطل می‌رسد آن را خالی کند، در حالی که مرد تنها هنگامی زباله‌ها از سطل سرریز کرد به فکر تخلیه آن بیفتد. در چنین حالتی تخلیه سطل زباله به عهده زن خواهد افتاد.

در دراز مدت این فرد متخصص انجام آن کار معین می‌شود و همسرش آن را مربوط به او حساب می‌کند. در این صورت تشکری هم رد و بدل نمی‌شود، چرا فرض بر این است که او تنها دارد وظیفه‌اش را انجام می‌دهد.

این تحقیق هم‌چنین نشان داد که افرادی که احساس می‌کنند به خاطر انجام کارهای خانه مورد تحسین همسرشان هستند، از عدم تعادل در این مورد کمتر ناراحت می‌شوند و رضایت بیشتری از رابطه‌شان دارند.

به قول کالدول یکی از چیزهایی که می‌تواند یک رابطه را نابود کند، همین رنجش‌های کوچک است که در طول زمان انبار شده‌اند.

به گفته محققان یافتن تعادلی در مورد مقیاس‌های کار خانه به خصوص در زمانه فعلی که زن و شوهر هر دو اغلب در ساعات طولانی در بیرون خانه کار می‌کنند، اهمیت دارد.

پژوهشگران اعمال ساده‌ای را یافتند که می‌تواند انصاف و حق‌شناسی را در خانه افزایش دهد، برای فردی که بیشتر کار خانه به دوش اوست، این راهبردها پیشنهاد می‌شود:

از انجام مکرر کاری که نمی‌خواهید “مال خود کنید”، پرهیز کنید.

در مورد اینکه کاری که احساس می‌کنید باید انجام شود با همسرتان ارتباط برقرار کنید و منتظر نمانید تا خود او متوجه انجام آن شود.

تحسین خود را در مورد کاری که همسرتان انجام می‌دهد بیان کنید، حتی اگر این کار معیارهای شما را برآورده نکرده باشد.

برای افرادی که سهم کمتری از کارهای خانه را انجام می‌دهند، این توصیه‌ها پیشنهاد می‌شود:

کارها را پیش از آن که ضرورت پیدا کند انجام دهید.

برای کارهای خاص از یک برنامه پیروی کنید.

به یاد کاری که همسرتان انجام می‌دهد باشید و سپاسگزاری خود را بیان کنید.

و بالاخره هر دو همسر می‌توانند:

فهرستی از وظایف‌شان را بنویسند. سپس برای یک هفته یا یك ماه این فهرست‌ها را با هم عوض کنند و کار نفر دیگر را انجام دهند تا درک بهتری از مشارکت همسرشان در کارهای خانه پیدا کنند.

متوجه باشید که هریک از زوجین آستانه متفاوتی برای لزوم انجام یک کار دارد،

بنابراین شما می‌توانید به طریقی آرام‌تر و کمتر اتهام‌زننده انجام کاری را به همسرتان گوشزد کنید.