۲۰ را نکته برای موفقیت در زندگی زناشوئی

۱- برای آینده‌تان برنامه‌ریزی کنید.

۲- بدون اجازه شوهرتان چیزی از کسی قرض نگیرید.

۳- عوامل بزرگ مخرب عشق برا ی زوجین عبارتنداز: – خشم و انزجار – تکبر و خودبینی – حسادت – خودخواهی – اکراه و بی‌میلی – غرور و خودپسندی

۴- گاهی مقابل هم بنشینید و در سکوت به چشم‌های هم‌ خیره شوید.

۵ – هرگز با كلمات و جملات زشت و ركیك چه در حضور دیگران و چه در خلوت ، هم دیگر را مورد خطاب قرار ندهید .

۶- شب‌ها به ‌آرامی با هم صحبت کنید و هرگز هم دیگر را باز خواست نكنید.

۷- هیچ‌گاه چیزی را که از او می‌خواهید از راه نادرست به دست نیاورید.

۸- خانواده های یكدیگر را محترم بشمارید و جبهه گیری در مقابل آنان نكنیم .

۹- رازدار یکدیگر باشید.

۱۰- همیشه همسرتان را تکیه‌گا‌هتان بدانید.

۱۱- به او یادآوری کنید که همیشه به جای گفتن «مال من» بگوید «مال ما».

۱۲- در صورتی که گاهی اوقات سر و وضع آشفته‌ای داشت هرگز او را به تمسخر نگیرد و او را تهدید به چیزی نكنید .

۱۳- قبل از اینكه همسرتان در خواستی از شما بكند ،سعی كنید بفهمید همسرتان چه می خواهد و برایش فراهم كنید البته در صورت امكان .

۱۴- هنر مذاکره کردن را بیاموزید چون این کار کلیدی برای گشودن درهای عشقی دیرپاست و خواسته های خود بخوبی با بیان ساده و زیبا برای همسرتان عنوان كنید .

۱۵- کارهایتان را به‌طور مشترک بین هم تقسیم کنید تا لحظات بیشتری در کنار هم باشید.

۱۶- سعی کنید همیشه در مقابل اشتباهی که مرتکب شده‌اید به او بگویید: «متأسفم»

۱۷- با هدایای کوچک و ارزنده به مناسبت های خاص او را هیجان‌زده و غافلگیر نمایید.

۱۸- او را در جمع دوستانتان بهترین همسر دنیا معرفی کنید.

۱۹- به همسرتان به چشم هدیه‌ای مخصوص از جانب خداوند نگاه کنید، چون واقعاً هم‌ همین‌طور است.

۲۰ – توجه داشته باشید كه همسرتان آرزو دارد (شما اورا در چشم و قلبتان ببینید نه فقط در قلبتان)